And So I Watch You From Afar in Maastricht: Geen koekenbakkers

Door Jeroen Voncken.

Afgelopen vrijdag stond And So I Watch You From Afar in de Muziekgieterij te Maastricht op de planning. Na even gezocht te hebben naar de nieuwe tijdelijke ingang, wacht ons bij binnenkomst een aangename verrassing.

Een aangename verrassing in de vorm van It It Anita. Deze uit Luik afkomstige band mag voor And So I Watch You From Afar de voorprogramma’s verzorgen deze tour. Dit doen zij vol overgave. De band staat een beetje hutjemutje op het podium, maar maakt van iedere vierkante centimeter gebruik en trekt een imposante muur van geluid op. Op hun Facebookpagina omschrijven ze hun geluid als volgt: ‘Think of a dynamic hybrid of Fugazi, Metz, At The Drive In, Mogwai and Sonic Youth.’ Dat zijn natuurlijk niet de minste namen, maar het dekt de lading volledig. Pompende baslijnen, gierende gitaren en een trommelaar die het liefst door zijn drumvellen heen wil slaan. Helemaal plezant, om in Belgische sferen te blijven, wordt het op het einde van het optreden wanneer de drummer besluit zijn drumstel tussen het publiek neer te zetten om aldaar nog even het laatste nummer aan elkaar te roffelen. Puike band!

De lat ligt dus hoog voor de hoofdact van vanavond. Gelukkig bestaat And So I Watch You From Afar niet uit een stel koekenbakkers, maar uit muzikanten die gepokt en gemazeld zijn in de muziekindustrie. De band trapt af met ‘Three Triangles’ van het onlangs verschenen nieuwe album ‘The Endless Shimmering’. Wanneer daarna ‘A Slow Unfolding of Wings’ van hetzelfde album volgt, kunnen we al met een gerust hart concluderen dat de band in topvorm is. Gitarist Rory Friers bedankt ondertussen het aanwezige publiek en vindt het mooi dat er bij hun eerste concert in Maastricht ooit toch zoveel mensen zijn komen opdraven.

De Noord-Ieren maken er vervolgens een prachtig instrumentaal post-rock feestje van. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een Godspeed You! Black Emperor, wiens bandleden tijdens een concert altijd aan hun stoel gekluisterd zijn, springen de Noord-Ieren als een stel wildemannen in het rond. Dat is als ze niet hoeven te ‘zingen’. Zingen? Bij instrumentale post-rock? Zingen kunnen je het eigenlijk niet noemen; het zijn meer voetbalkoortjes met veel oh’s en ah’s en veel echo op de microfoons.

Met bescheiden hitje ‘Set Guitars to Kill’ komt er een einde aan de reguliere set. De band komt daarna nog terug voor een toegift van een viertal nummers, waarvan met name het machtige ‘The Voiceless’ duidelijk maakt dat we in de Muziekgieterij vanavond aan het juiste adres zijn en — gelukkig — niet gekozen hebben voor ‘Sterren in Concert’ in het MECC.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.